id1; id2; id3; id4; id5, id6; id7; id8; id9; id10; id11; id12; id13 ; id14; id15; id16
>> РЕГИОНИ >> Влахина
Страница 3 от 3 << >> 
Любопитно за района

Село Дренково се намира на 13 км западно от Благоевград. Разположено е в североизточните разклонения на Влахина планина. През селото тече р.Дренковска, десен приток на р.Струма. Близо до долината на Дренковска река се намира и Делчевски проход свързващ долината на р.Вардар (Р Македония) с долината на р.Струма.
Благоприятните природно - географски дадености и близостта на региона до двете пътни артерии - р. Струма и р.Вардар, свързващи Егейския район с Наддунавската низина и оттам с Централна Европа са предпоставки за значимостта на този регион в древността.
Един от най-големите археологически обекти в Югозападна България е късноантичната сграда в местността Градище, с. Дренково община Благоевград. При разчистването на горните пластове са разкрити два средновековни жилищни хоризонта. В сградата е бушувал унищожителен пожар станал вероятно към края на VI в.
В нея е регистриран горял слой с дебелина 1- 1.30 м, в който бяха намерени 15 медни монети, най-късните от тях са няколко на Юстин II / 565-578 /. Най-ранната монета от обекта е от края на III в.
С предметите датировката на късноантичната сграда се определя от края на III в. до към края на VI в. В землището на село Дренково има останки от средновековна черква, строена в 1305-според надписа запазен на самата църква до 1931г. Тя е едкорабна, триконхална, без нартика, със силно подчертана кръстовидна форма. Зидана е с ломени камъни,споени с бял хоросан. В отделни участъци зидовете са запазени в доста голяма височина. Впечатляващи са красиво оформените олтар и свод, арховидните ниши над входа изградени от дялъни блокчета бигоров камък.

Контакти и партньори

Община Бобошево
ул. "Иван Кепов" 3, 2660
тел.: 07046/23-54, факс: 07046/23-44,
е-mail: obst_boboshevo@mail.bg

РИОСВ – гр.Благоевград
2700, Благоевград, ул. "Свобода" No 1
тел 073/88314012
факс: 073/88 51 58
e-mail: blriosv@yahoo.com
http://blriosv.hit.bg

Басейнова дирекция за Западнобеломорски район
2700 Благоевград
бул. "Св. Димитър Солунски" 66
тел.: 073/ 889 471 03
факс: 073/ 889 471 02
http://www.wabd.bg/bg/

РИОСВ София
бул. "Цар Борис III " N 136


<< 1 2 3 >> 
أرشفة
© 2007-2009. Българска Фондация Биоразнообразие Всички права запазени