id1; id2; id3; id4; id5, id6; id7; id8; id9; id10; id11; id12; id13 ; id14; id15; id16
>> РЕГИОНИ >> Родопи
Страница 3 от 3 << >> 
Любопитно за района

Все още не са известни произходът и смисълът на името на планината. Омир нарича тази обширна планинска система „Снежните планини на траките”. Съществуват много тълкувания по въпроса за името на планината. Някои автори го свързват с името на древната езическа богиня Родопа, а други твърдят, че то е съставено от славянските думи „руда” и „ропа”, т.е. руда и яма, което има своите основания, тъй като планината е позната от най-древни времена като място за добив на руда.

Най-високо разположеният град в България - Смолян се намира в Родопите.

В миналото пещерата Дяволското гърло била известна още като Клокотник. По-късно турците я нарекли Хърлог, в смисъл на клокочеща (ревяща, бучаща) дупка, всяваща ужас, отразен в легенди и предания. Според някои, траките хвърляли умрелите си вождове, като смятали, че тя е входът към царството на безсмъртните. Според други – в пещерата живеели зли духове, които нощем отвличали най-красивите родопски девойки в подземните си дворци. Широко разпространена е легендата, според която Орфей се спуснал точно тук в подземното царство на Хадес, за да спаси любимата си Евридика.

Един от малкото пещерни музей в Европа се намира в град Чепеларе.

Водното богатство на Девненските извори било познато и използвано още в древността. Край тях възникнало голямо тракийско селище, което римският император Траян завладял през І век. Той го превърнал в мощна крепост, която нарекъл Марцианополис. Според преданията Вълшебният извор бил любимото място на сестрата на императора Марциана, за това и изворът бил наречен на нейното име. От Марцианополис излизали пет каменни римски пътя, които водели към Анхиало (Поморие), Одесос (Варна), Дуросторум (Силистра), Добруджа и Никюп.

Повече информация за Родопите можете да намерите тук!

Контакти и партньори

РИОСВ Хасково
ул. "Добруджа" 14, етаж 5
6300 Хасково
Зелен телефон 038/60 16 28
riosv_hs@mbox.contact.bg

РИОСВ Пазарджик
Пазарджик, 4400;
ул. "Генерал Гурко"№3, ет.4
П.К. 220
Дежурен Зелен телефон: 034/ 44 18 75
Факс: 034/ 44 55 85
е-mail: riewpz@b-trust.org

Исторически музей
гр. Смолян, пл."България" 3,
тел.: 0301/ 270 28
e-mail: museum-sm@mail.bg
museumsm@yahoo.com
работно време: от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
Почивен ден: понеделник

Художествена галерия
гр. Смолян, ж.к. "Нов Център",
тел.: 0301/ 232 68; 232 28; 231 83

Планетариум
гр. Смолян, бул."България"20,
тел.: 0301/ 229 53; 230 74
http://planetarium-sm.hit.bg

Музей на родопския карст
гр. Чепеларе
за посещение тел. 03051/ 30 41

Ягодинска пещера
с. Ягодина
за посещение тел.: 030419/ 200, 263

Пещера "Дяволското гърло"
с. Триград
за посещение тел.: 03040/ 220; 265

Историко-етнографски музей
с. Широка лъка
Работи по предварителна заявка на тел. 03030/ 233

Историко-етнографски музей
с. Момчиловци
Работи по предварителна заявка на тел. 03023/ 22 72


<< 1 2 3 >> 
أرشفة
© 2007-2009. Българска Фондация Биоразнообразие Всички права запазени