id1; id2; id3; id4; id5, id6; id7; id8; id9; id10; id11; id12; id13 ; id14; id15; id16
>> РЕГИОНИ >> Малашевска планина
Страница 3 от 3 << >> 
Любопитно за района

В сеизмично отношение територията на Малешевска планина попада в една от най-активните земетръсни зони в страната. Причината за това е пресичането в района на с.Крупник на Струмската разломна зона с напречни разломни разкъсвания на земната кора. Тук на 04.04.1904 г. е станало едно от най-силните земетресения на Балканския полуостров с магнитуд 7,8.
Брезнишките минерални извори са каптирани извори в Струмския хидротермален басейн. Намират се в района на село Горна Брезница. Образувани са по разломно нарушение в североизточното подножие на Малешевска планина. Водата е с температура 36о-38ºС и киселинност 8,5. Има високо съдържание на натриеви и сулфатни йони. Подходяща е за лекуване на белодробни и костно-ставни заболявания. Използува се за битови нужди.
В края на месец октомври в с.Микрево ежегодно се провежда Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува”, тук могат да се чуят и видят автентични песни и танци.

изглед_1
изглед_2
изглед_3
Източници на повече информация

Сандански, 2003 г., Струмяни през вековете
Георгиев, Г., 1993 г. Народните паркове и резерватите в България, С.
Ванчев, К., 1996 г. Пирински край (краеведски изследвания),Благоевград
БАН, 1986 г. Фауна на Югозападна България (част 1, част 2),София
Сандански, 2003 г., Кратка енциклопедия “Кресненски край”
Общински план за развитие на община Струмяни
Общински план за развитие на община Кресна

Интернет адреси:
www.namrb.org
www.bulgaria.domino.bg
www.tova-e-bulgaria.com/Blagoevgrad
www.v-strumjani.org
www.strumjani.org

Информация за региона може да се получи от музейните сбирки:

Музейна сбирка „Струмяни” – Струмяни
пл.”7-ми април”, тел. 07434) 30-64

Музейна сбирка “Кресна”
Пл.”Кресненско възстание”

Партньори

РИОСВ – гр.Благоевград
2700, Благоевград
ул. "Свобода" No 1
e-mail: blriosv@yahoo.com
073/88314012
Факс: 073/88 51 58
http://blriosv.hit.bg/

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район
2700 Благоевград
Бул. "Св. Димитър Солунски" 66
тел.: 073) 889 471 03
Факс: 073) 889 471 02
http://www.wabd.bg/bg/

Общинска администрация Кресна
Кресна, пл.”Кресненско въстание”№1
Тел.07433/23-60

Общинска администрация Струмяни
Струмяни 2825
пл. „7-ми април”№1;
e-mail: strumjani_oba@yahoo.com
тел. 07434/31-08, факс 07434/31-05

Музейна сбирка „Струмяни”
Струмяни 2825;
пл.”7-ми април”
тел. 07434/ 30-64


<< 1 2 3 >> 
أرشفة
© 2007-2009. Българска Фондация Биоразнообразие Всички права запазени